‘บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 รายได้ 20,000 บาท/เดือน

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงาน สำหรับ บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/420 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 (ผู้ขายส่งและผู้ผลิตพลาสติกสำเร็จรูป) ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน รับโดย THITARAM ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : แผนก Mixing
รายได้เฉลี่ย : 15,000-20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-หญิงส่วนสูง 160 ขึ้นไป , ชายส่วนสูง 160 ขึ้นไป
-อายุ 21-28 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช

-ไม่มี ร อ ย สั ก (ร อ ย สั ก ใ น ร่ ม ผ้ า รั บ ไ ด้)
-เกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.แล้ว
-ไม่มี ป ร ะ วั ติ อ า ช ญ า ก ร ร ม

รายได้และสวัสดิการ

-เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
-ค่าข้าว 30 บาท/วัน
-ค่าอาหารโอที 20 บาท/วัน

-ค่ากะเช้า 50 บาท/วัน (เฉพาะบุคคลเข้ากะ)
-ค่ากะดึก 70 บาท/วัน (เฉพาะบุคคลเข้ากะ)
-ค่าเงินพิเศษ 300 บาท/เดือน (เฉพาะบางแผนก)

-ค่าประกอบชิ้นงาน 30 บาท/วัน (เฉพาะบางแผนก)
-ค่าห้อง ฟิวเตอร์ 50 บาท/วัน (เฉพาะบางแผนก)
-สามารถเข้ากะ และทำ OT ได้

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สนใจสมัครได้ที่ซับทิตารามหน้าอมตะ ห้อง B8 หางานชลบุรี จุดรับสมัคร ออฟฟิตหน้านิคมอมตะนคร 065-2264453 คุณพี เวลาทำการ 08.00-17.00 น.

-ขอขอบคุณ กลุ่มหางาน

Similar Posts