สถิติห วย ออกวันศุกร์” ย้อนหลัง 10 ปี เลข 2 ตัว 3 ตัว ออกซ้ำออกบ่อย

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 970618

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขหน้า 3 ตัว 391 , 738

เลขท้าย 3 ตัว 578 , 870

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 578171

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 361 , 285

เลขท้าย 3 ตัว 449 , 379

งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 556725

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขหน้า 3 ตัว 058 ,174

เลขท้าย 3 ตัว 233 , 927

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100787

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 013 , 143

เลขท้าย 3 ตัว 264 , 478

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 286051

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขหน้า 3 ตัว 189 , 464

เลขท้าย 3 ตัว 045 , 980

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2563 (เลื่อนออกวันครู)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 491774

เลขท้าย 2 ตัว 68

เลขหน้า 3 ตัว 004 , 132

เลขท้าย 3 ตัว 379 , 595

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 967375

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 323 , 806

เลขท้าย 3 ตัว 021 , 206

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 775476

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 149 , 912

เลขท้าย 3 ตัว 563 , 580

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 345650

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 137 , 999

เลขท้าย 3 ตัว 830 , 837

งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 967134

เลขท้าย 2 ตัว 04

เลขหน้า 3 ตัว 643 , 779

เลขท้าย 3 ตัว 197 , 948

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 989903

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 471 , 930

เลขท้าย 3 ตัว 140 , 876

งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 988117

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขหน้า 3 ตัว 553 , 310

เลขท้าย 3 ตัว 248 , 650

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 218559

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขหน้า 3 ตัว 064 , 720

เลขท้าย 3 ตัว 205 , 489

งวดประจําวันที่ 2 มีนาคม 2561 (เลื่อนออกวันมาฆบูชา)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759415

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 318 , 870

เลขท้าย 3 ตัว 723 , 589

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 309915

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 007 , 388

เลขท้าย 3 ตัว 230 , 748

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 451005

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 303 , 626

เลขท้าย 3 ตัว 257 , 601

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 143224

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 345 , 679

เลขท้าย 3 ตัว 195 , 278

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 943142

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขหน้า 3 ตัว 626 , 878

เลขท้าย 3 ตัว 373 , 740

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 377712

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 304 , 890

เลขท้าย 3 ตัว 477 , 769

งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 435286

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 366 , 596

เลขท้าย 3 ตัว 199 , 716

งวดประจําวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 240650

เลขท้าย 2 ตัว 42

เลขหน้า 3 ตัว 493 , 583

เลขท้าย 3 ตัว 043 , 160

งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 082460

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 169 , 609

เลขท้าย 3 ตัว 173 , 302

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 066720

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 390 , 546

เลขท้าย 3 ตัว 285 , 852

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 968630

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขหน้า 3 ตัว 134 , 457

เลขท้าย 3 ตัว 054 , 412

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 244351

เลขท้าย 2 ตัว 74

เลขท้าย 3 ตัว 068 , 398 , 595 , 877

งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 766391

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 349 , 576 , 623 , 637

งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 087523

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 112 , 150 , 246 , 505

งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เลื่อนออกวันแรงงาน)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 103297

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 143 , 158 , 673 , 797

งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 565566

เลขท้าย 2 ตัว 66

เลขท้าย 3 ตัว 452 , 695 , 641 , 782

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 976241

เลขท้าย 2 ตัว 37

เลขท้าย 3 ตัว 972 , 721 , 133 , 775

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 321327

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 417 , 945 , 448 , 201

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 739804

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 502 , 020 , 256 , 173

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 607064

เลขท้าย 2 ตัว 08

เลขท้าย 3 ตัว 333 , 350 , 573 , 606

งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 882727

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 606 , 576 , 895 , 399

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 639500

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 576 , 560 , 804 , 627

You cannot copy content of this page