สินเชื่อ SCB หรือ ไทยพาณิชย์ ให้ยืม 20,000 ไม่ต้องค้ำ สมัครง่าย ดอกต่ำ

เรียกว่าเป็นสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยหลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด ตัวสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เพื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งวงเงินอนุมัติก็ไม่น้อยอีกด้วย ตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 5,000,000 บาทเลยนั่นเอง เรียกว่าเปิดตัว สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ครั้งนี้เพื่อชาวยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยและลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ เองอีกด้วย

พิเศษสำหรับ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่พร้อมจะมอบความสะดวกสบายในการผ่อนชำระของท่าน ในรูปแบบลดต้นลดดอก และยังสามารถชำระได้หลายช่องทางอีกด้วย และระยะเวลาการผ่อนชำระก็ยืดได้ถึง 72 เดือนเลยทีเดียว

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan นี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใด เนื่องจากธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีรายได้ประจำเดือนของท่านเป็นหลัก และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ หากท่านสนใจสินเชื่อบุคคล Speedy Loan สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้แล้ว ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

จุดเด่นสินเชื่อ Speedy Loan

อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan
วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
การขอสินเชื่อ Speedy Loan

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงินอนุมัติ Speedy Loan

ตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
การชำระสินเชื่อ Speedy Loan

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

โปรแกรม Speedy Loan Normal ผ่อนสบายแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน

*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม :

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารยืนยันรายได้
สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
บัญชีเงินฝาก
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านหรือสมัคร

และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Scroll to Top