ส่องสถิติเลขออกวันอังคาร ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดังเคยออกซ้ำ 2 รอบ

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งงวดนี้ตรงกับวันอังคาร ทีมงานจึงได้รวบรวมสถิติเลขออกวันอังคาร ย้อนหลัง 10 ปี มาให้ดูดังนี้

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 281343

เลขท้าย 3 ตัว : 089 , 152 , 396 , 868

เลขท้าย 2 ตัว : 28

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2556

รางวัลที่ 1 : 843846

เลขท้าย 3 ตัว : 834 , 862 , 906 , 828

เลขท้าย 2 ตัว : 86

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 566996

เลขท้าย 3 ตัว : 352 , 210 , 584 , 526

เลขท้าย 2 ตัว : 86

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 647882

เลขท้าย 3 ตัว : 576 , 324 , 650 , 028

เลขท้าย 2 ตัว : 14

วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1 : 028866

เลขท้าย 3 ตัว : 186 , 499 , 835 , 938

เลขท้าย 2 ตัว : 95

อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 378477

เลขท้าย 3 ตัว : 123 , 271 , 441 , 864

เลขท้าย 2 ตัว : 39

วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1 : 772269

เลขท้าย 3 ตัว : 112 , 257 , 342 , 790

เลขท้าย 2 ตัว : 35

วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 948354

เลขท้าย 3 ตัว : 080 , 763 , 775 , 901

เลขท้าย 2 ตัว : 90

วันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 461704

เลขท้าย 3 ตัว : 853 , 982 , 535 , 950

เลขท้าย 2 ตัว : 57

อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1 : 644742

เลขท้าย 3 ตัว : 429 , 253 , 386 , 532

เลขท้าย 2 ตัว : 05

อังคาร ที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1 : 021094

เลขหน้า 3 ตัว : 260 , 403

เลขท้าย 3 ตัว : 068 , 819

เลขท้าย 2 ตัว : 89

วันอังคาร นที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 915350

เลขหน้า 3 ตัว : 238 , 181

เลขท้าย 3 ตัว : 714 , 175

เลขท้าย 2 ตัว : 78

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1 : 356364

เลขหน้า 3 ตัว : 699 , 312

เลขท้าย 3 ตัว : 309 , 535

เลขท้าย 2 ตัว : 98

วันอังคาร วันที่ 1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 439686

เลขหน้า 3 ตัว : 530 , 426

เลขท้าย 3 ตัว : 155 , 743

เลขท้าย 2 ตัว : 06

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 254004

เลขท้าย 3 ตัว : 596 , 631

เลขท้าย 2 ตัว : 33

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 : 785438

เลขหน้า 3 ตัว : 976 , 824

เลขท้าย 3 ตัว : 752 , 038

เลขท้าย 2 ตัว : 86

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1 : 145157

เลขหน้า 3 ตัว : 511 , 663

เลขท้าย 3 ตัว : 516 , 836

เลขท้าย 2 ตัว : 25

วันอังคาร วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 454891

เลขหน้า 3 ตัว : 008 , 396

เลขท้าย 3 ตัว : 490 , 603

เลขท้าย 2 ตัว : 53

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 756519

เลขหน้า 3 ตัว : 061 , 386

เลขท้าย 3 ตัว : 787 , 989

เลขท้าย 2 ตัว : 36

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 200515

เลขหน้า 3 ตัว : 186 , 392

เลขท้าย 3 ตัว : 192 , 212

เลขท้าย 2 ตัว : 93

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 : 570331

เลขหน้า 3 ตัว : 512 , 930

เลขท้าย 3 ตัว : 966 , 968

เลขท้าย 2 ตัว : 23

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 691197

เลขหน้า 3 ตัว : 392 , 920

เลขท้าย 3 ตัว : 606 , 797

เลขท้าย 2 ตัว : 59

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 : 516967

เลขหน้า 3 ตัว : 876 , 882

เลขท้าย 3 ตัว : 565 , 625

เลขท้าย 2 ตัว : 64

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 : 999997

เลขหน้า 3 ตัว : 636 , 725

เลขท้าย 3 ตัว : 342 , 957

เลขท้าย 2 ตัว : 98

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 100994

เลขหน้า 3 ตัว : 093 , 776

เลขท้าย 3 ตัว : 834 , 984

เลขท้าย 2 ตัว : 84

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 : 424603

เลขหน้า 3 ตัว : 861 , 318

เลขท้าย 3 ตัว : 057 , 817

เลขท้าย 2 ตัว : 39

กวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 890422

เลขหน้า 3 ตัว : 036 , 902

เลขท้าย 3 ตัว : 396 , 256

เลขท้าย 2 ตัว : 19

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 : 292972

เลขหน้า 3 ตัว : 620 , 193

เลขท้าย 3 ตัว : 978 , 723

เลขท้าย 2 ตัว : 45

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 : 032761

เลขหน้า 3 ตัว : 471 , 648

เลขท้าย 3 ตัว : 245 , 844

เลขท้าย 2 ตัว : 57

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1 : 944308

เลขหน้า 3 ตัว : 602 , 964

เลขท้าย 3 ตัว : 295 , 798

เลขท้าย 2 ตัว : 38

วันอังคา ที่ 1 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1 : 061905

เลขหน้า 3 ตัว : 236 , 834

เลขท้าย 3 ตัว : 234 , 691

เลขท้าย 2 ตัว : 07

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1 : 331583

เลขหน้า 3 ตัว : 271 , 300

เลขท้าย 3 ตัว : 284 , 876

เลขท้าย 2 ตัว : 42

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565

รางวัลที่ 1 : 3913106

เลขหน้า 3 ตัว : 722 , 839

เลขท้าย 3 ตัว : 343 , 922

เลขท้าย 2 ตัว : 70

Similar Posts