หนี้สินล้นพ้นตัว ลองขอท่าน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เเล้วชีวิตจะดีขึ้น

ใครมีหนี้พ้นล้นตัวให้ขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บารมีท่านจะช่วยปลดหนี้ สวดทุกวันชีวิตจะดีขึ้น

วันนี้เราอยากแนะนำ หากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ต้องขอ “สมเด็จพ ระเจ้า ตากสินมหาราช”

สำหรับการบน หรือขอ เพื่อให้หลุดจาก ภาระ หนี้สิน นั้นดูเหมือน เพิ่งจะได้รับ ความนิยมมากที่สุด ในช่วงฟองสบู่แต ก เมื่อปี2540 เพราะในช่วงนั้นคน ในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการ เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ พวกเขาหัน ไปพึ่งพา เพื่อให้พา ชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะ พร ะบรมราชา นุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้า ตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไป บนบานที่นั่น เชื่อว่า ท่านจะสามารถ ช่วยเหลือ ในเรื่องของ หนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจี นจึงทำให้พระองค์ เข้าใจ หัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จ พ ระเจ้าตากสินมหาราช พ ระมหากษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้ เอกราชจากพม่ า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากช นชาวไทย ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไป ตลอดมาด้วย ความเชื่อว่าบารมีแห่งพ ระองค์ ท่านจะช่วยให้ ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงานหนี้สินจากการ ค้าขาย

นอกจากนี้ แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่อง ค้าขาย การเรียนการงาน อีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวาย เครื่องสักการะ บูชาสมเด็จพ ระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงคอยปกป้อง รักษาแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญ รุ่งเรืองไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออ ริราชศั ตร ที่ต้องเตรียมมี

1. น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่น ๆ

2. ดอกไม้ ที่ใช้บูชาโปรด สีแดง อันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พระองค์

3. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

4. โปรดเสียง ประทัด และเสียงปื น

5. ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

6. พ ระกระยาหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัด และไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

8. ผลไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และ ซาแซ เป็นอาทิ

เมื่อจะ ขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป 16ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบ ขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช (นะโม 3จบ) อาราธนาดวง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ (นะโม 3จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุสาธุ

You cannot copy content of this page