หนุ่มจบป.ตรี มาเลี้ຢงปูนาขาຢ ลบคำดูถูกสร้างราຢได้เดือนละ 1.4 ล้าน

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ขอหยิบยก เรื่องราวสร้างแ ร งบันด าลใจดี ๆ แห่งความพยายามและการสู้ชีวิต

หนุ่มสิงห์บุรี จบปริญญ า ตรี กลับบ้านมาเลี้ยงปูนา ห ล่ อเลี้ยงชี พ และครอบครัว ไปห ล อ กเขาหรือเปล่า เอาปูนามาห ล อ กขาຢเขาไหม ไปแ ค้ นเ คื อง เขาไม่ได้

เพราะเขามีสิ ทธิ์คิดไม่มีใครเ ชื่ อเลยว่าจะขาຢได้ ออกไปขาຢ ของตีสองตีสาม คนอื่นก็ถามว่า

เห้ยทำไมลูกแกไปไหนมาตีสองตีสามแม่ก็ถามทำไมแกไม่หลับไม่นอน มาดูลูกฉันทำไม

“ไม่มีใครอย ากเห็นใครได้ดีหรอกครับ” แต่ก็ไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่สนใจคำถาม คำดูถูก

คิดว่าถ้าเราประส บความสำเร็จเขาก็จะแ พ้เราเอง เป็นลูกชาวนา อยู่กับนามาตั้งแต่เด็กๆ จบปริญญ าตรีมา

ตอนแรกทำงานโ ร งงานรู้สึกว่าตัวเองเป็นหุ่ นย นต์หยุดทำงานไม่ได้ จนกว่าจะมีเสียง “ตึ่ง ตึง ตึ้ง”

แต่ก็ต้องทนทำไปก่อนเพราะไม่มีตังหลังจากชีวิ ตไม่มีทางเลือก พอพ่อตกต้นไม้ หลังหั ก ส ม o ง

ได้รับความกระท บกระเ ทื อน กลับเลย ห้องเช่าก็ไม่ได้สนใจ ทิ้ งของในห้องหมดเลย อยู่โ ร งบาลเป็นปี

ก็ลาออกจากงานทันทีวิ่งดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ ออกมาค้าขาຢทำโน่นทำนี่ขาຢไป กั ดฟั นสู้ไป กลางวันก็ขาຢของ

กลางคืนก็ไปนอนเฝ้าพ่อ จนวันหนึ่งไม่มีเงินซื้ออะไรกิน ก็เลยไปหาจับปูกินเพราะตอนเด็กๆ เคยเดินไปจับปูกิน

แต่ตอนนี้ “มันไม่มี” สนใจปูน า อย ากกินเลย search ใน google ว่า คนเลี้ยงปู ก็เลยโพสต์ใน pantip ว่ามีปูนาขาຢ

มีปูด อ งขาຢ พอผ่านไปสักครึ่งปีก็มีคนมาถามซื้ออย ากซื้อพ่อพั นธุ์เรา เริ่มมีแ ร งบันด าลใจ จากรายได้ขาຢไก่ย่ าง

ป ล าหมึกย่ างมาซื้อปูขาຢ เริ่มแรกไม่ประส บความสำเร็จหรอก ปูเยอะ แต่มาฮึ ดอีกทีตอนที่มีลูกค้าจากชลบุรีบอกว่า

อย ากได้พ่อพั นธุ์แม่พั นธุ์ ซื้อ 600 คู่ 60,000 ตอนนั้นไม่มีปูหรอก แต่มีคู่ค้าที่พิจิ ต ร ก็เอาปูจากเขา ตัวใหญ่มากเลย

ก็เอาตรงนี้แหล่ะไปส่ง เหมาเขาไปส่งเลยหลังจากนั้นก็ลองผิดลองถูกเกือบสองปีกว่าจะสำเร็จ พอทำไปทำมา

เริ่มคิดว่าเป็นแบบนี้เราอ่ะไม่ใช่นาย เรายังเป็นบ่าวอยู่ ยังเหนื่อยอยู่ ก็เริ่มหาลูกทีม และได้เปอร์เซ็นจากลูกทีม

กินเปอร์เซ็นน้อย มีฟ าร์มในสาข ากว่า 4000 สาข าในประเทศไทยโนสน โนแคร์ ใครจะว่า จบ ป.ตรีมาขาຢปูนา

ขาຢดีจนป้าข้างบ้านเลิกถามส่งต่ออาชี wไปกว่า 4,000 ฟ า ร์ม แถมส่งขาຢปูนาโกอินเตอร์ไปยังต่างประเทศ

สิ่งที่ฝากถึงทุกคน ท้อได้ แต่ก็ห้ามท้อ เพราะถ้าพี่ไม่ก้าว พี่ก็จะไม่เจออน าค ตปริญญ าตรีมันก็แค่กระด าษใบเดียว

อย่ าไปยึดติดแค่มองหาสิ่งรอบข้างที่สามารถสร้างอาชี พให้ก็ได้แล้ว เงินทุกบ าทมีค่า แค่อย่ าดูถูกเงินน้อยเท่านั้นเอง

You cannot copy content of this page