‘อั้ม พัชราภา’ ทำวัวน้ำตาไหล ลุยถึงที่ ช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ 24 ตัว

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์ต่อหลังผู้ใหช้เฟซบุ๊ก “Utarn Namsena” หรือ “นายอุทาน นามเสนา”

คุณอ๊อต วัย 47 ปี ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวการทำบุ ญครั้งใหญ่หลังเขาและครอบครัวนั้นได้ขับรถจากกรุงเทพฯ

มาตามถนนสายลำปาง-เถิน ได้ขับแ ซ งรถกระบะบรรทุกกระบือสี่ตัว แต่ละตัวยังเป็นค ว า ยรุ่นเมื่อขับรถแ ซ งไปแล้ว

ใจก็คิดว่าค ว า ยต้องถูกเข้าโ ร งเ ชื อ ดแน่ ๆ จึงคิดอย ากจะไ ถ่ชีวิ ตกระบือทั้งสี่ตัว จึงได้พย าย ามส่งสัญญ าณ

ให้รถกระบะบรรทุกค ว ายหยุด

โดยพ่อค้าได้ซื้อกระบือมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ในราคา 85,000 ก่อนจะนำไปโ ร งเ ชื อ ดที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ซึ่งทางพ่อค้ากระบะได้ยื่นข้อเสนอว่าหากต้องการซื้อต้องจ่ ายเพิ่ม 5,000 เป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางของกระบือ ทั้ง 4 ตัว

รวมเป็น 90,000 ซึ่งทางภรรย าคุณอ๊อต นั้นก็ตอบตกลงทันที โดยทางคุณอ๊อต นั้นเคยไ ถ่ชีวิ ตความมาแล้ว

จำนาน 2 คอก รวมคอกนี้เป็น 3 คอก มีค ว า ยในฟาร์มทั้งหมดขณะนี้มีจำนวน 11 ตัว

ทั้งนี้คุณอ๊อตและภรรย า เลี้ยงกระบือโดยไม่สนสะพานหรือเ ชื อ กร้อยจมูกก็ตั ดทิ้งเ สี ย ไม่มีการแ ท งจมูกทำเ ชื อ กร้อย

ปล่อยให้อยู่อย่ างสบายตามธรรมช าติของสั ต ว์ซึ่งทุกตัวต่างอยู่อย่ างอุดมสมบูรณ์ ไม่คิดหนีออกจากคอกแม้แต่น้อย

นับเป็นความใจบุญที่หาได้อย ากนัก

You cannot copy content of this page