เคล็ดลับจุดธูป กลางแจ้ง 36 ดอก เหรียญบาท 9 เหรียญใครสาธุขอให้สมหวัง

เคล็ดลับจุดธูป กลางแจ้ง 36 ดอก เหรียญบาท 9 เหรียญใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง ข่าวสารไทย มีเรื่อง เกี่ยวกับ สิ่งอันเป็นมงคล สำหรับท่านที่อยากมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ทั้งตนเอง และครอบครัว หรือ สำหรับ ใครที่เปิดบริษัท ร้านค้า เริ่มต้นทำธุรกิจ แล้วอยากให้ เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น

ทั้งนี้ ขอบอกก่อนเลยว่า อาจเป็นความเชื่อของแต่ละคน อย่างที่ ความหมายคือ ความเชื่อ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้

โดยวิธีการ ให้ลองทำ วิธี ดังต่อไปนี้ครับ

วิธีการ จุดธูปกลางแจ้ง 36 ดอก (ให้ทำก่อนเที่ยงวัน คือ เวลา 12.00 น.)

-ธูป 36 ดอก -ดอกไม้ 1คู่ หรือพวงมาลัย -เหรียญบาท 9 เหรียญ -น้ำเปล่า 1แก้ว /ขวด

จุดธูปกลางแจ้ง แนะนำก่อน 12:00 น. วันพฤหัสบดีหรือวันพระยิ่งดี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยก่อนอื่น ให้ ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว กล่าว ดังนี้

สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวา รัตตะเยนะ กังตัง สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตนเอง….) ได้กระทำอันใด จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน 14ชั้นบาดาล รวมถึงผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจาใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า (และอธิษฐาน)

ทำแล้วชีวิตดีขึ้น ความเชื่อส่วนบุคคล

You cannot copy content of this page