เซียมซีแห่งโช คล าภ เลือกที่ชอบที่สุดมา 1แท่ง

การเสี่ ยงเซียมซี เราต้องมีใจที่บริสุทธิ์ มีสมาธิเซียมซีจะบอ กให้ทราบถึงเรื่องราวในอนาคตของคุณไม่ควรทำเล่นๆ หรือลบหลู่

และไ ม่ควรเซียมซีบ่อยแนะนำให้เสี่ ยงเซียมซีสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น

ว่าแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วเลือ กเซียมซีที่คุณชอบมาสักอัน แล้วมาลองดูคำทำนายกันค่ะ

เซียมซีหมายเลข 1

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้าขาย จะมีโชคและรายได้ใหม่ๆจากคนใกล้ตัวเป็นคนที่มีความคิดความอ่ า นไม่เหมือนผู้อื่น

เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและเสียผลประโยชน์ก็ต ามคุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมา ร้า ย บอ กเลยว่าทำอะไร

คุณไม่ได้หรอ กเพราะเป็นคนที่มีดวงจิตแข็งใครมาคิด ร้า ยหรือปอง ร้า ยใดๆก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปที่สุด

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเอง มักจะทำเรื่องส่วนตัวที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่น

เดือ ดร้อน นิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ อาจจะดูหยิ่งหน่อยๆแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่า

คนนั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งแต่เป็นคนที่รู้จักพอ ดีประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น ดูดวงชะต าของคุณช่วงปล า ยสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี ดวงโชคชะต าจะ

เริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดี หลังปล า ยปีของปีที่ผ่าน มาใครที่ไม่ได้ถูกโชครางวัลมานาน

มีโอ กาสที่จะได้รางวัลใหญ่ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอ กาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ามาครองใน 4 เดือนนี้ บ้านหลังโตกำลังรอคุณอยู่

เซียมซีหมายเลข 2

การเงินการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดี แต่จะเจออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับคุณมากกว่าดวงชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอ กับคนดีและคนไม่ดี

จะต้องระมัดระวังอย่ าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็นโชคชะต าถึงแม้ว่าจะพบเจอ

กับสิ่งที่ไม่ดีช่วงของสัปดาห์นี้ก็ต ามผ่านพ้นอายุของวัปล า ยปีที่ผ่าน มา

เป็นต้นไป ดวงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มหาโชคมหาท รั พ ย์ ดูชะต าเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือน

ทำให้เหตุการณ์ต่างๆหล า ยๆสิ่งหล า ยๆอย่ างผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอแนะนำอย่ างหนึ่ง

ช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับเจ้าก ร ร มนายเ ว รด้วย แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมเปิดโชคลาภให้กับตัวคุณ

เซียมซีหมายเลข 3

ดวงเด่นเรื่องของการเปิดช่องทางการทำงาน มีโชคลาภมากขนาด จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึม

ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุกข์เล็กน้อยคนข้างเจ้าระเบียบ บางครั้งก็ดูดุดันจนคนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้

แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ทำอะไรก็จะเป็นห่วงคนอื่น มากกว่าตัว

เองจนบางครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบากใจ คนก็ไม่ได้บอ กให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่เรื่องนี้เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวดหรือไม่บอ กใครเลย

ดวงชะต าของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเอง หากใครมีอุปสรรคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อ แล้วช่วงต้นปีจะพบกับโชคที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เซียมซีหมายเลข 4

ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ดวงชะต าของคนนั้นเจอ กับสิ่งที่ดี ผลจากการทำงานหนักนิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อย

อัธย าศัยดียิ้มเก่งมองโลกแง่ดีอยู่เสมอ ให้อภั ยคนได้ง่าย เป็นเหตุให้ไม่หล า ยๆครั้งคุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้านดวงชะต าของบดี เป็นดวงชะต าเดียวกับดวงเมืองช่วงนี้ สถานการณ

บ้านเมืองเป็นอย่ างไรโดยชะต าของคุณก็จะเป็นแบบนั้น ภายใน 3 วัน 7 วัน

ดวงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมาก แม้ว่าจะเจอ กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาก็ต าม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันแน่นอน

เซียมซีหมายเลข 5

ช่วงนี้ดวงการงานกำลังดีเยี่ยม มีเงิน มากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชอบที่จะคิดแตกต่าง มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่

ไม่เหมือนผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อม มีความคิดลบมากกว่าคิดบวก

เพราะเชื่ อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดข า ดแต่ถ้าหากมีแฟนแล้ว

แฟนของคุณจะเป็นคนตัดสินใจเสียมากกว่าดวงชะต าของ จะได้ดีจากการทำงานหนัก จะมีดวงชะต าเกี่ยวกับการทำงานการทำเงิน มากกว่าการเสี่ ยงโชค

หล า ยครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงานของคุณเจอ กับความลำบากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่าน

มันไปได้เสมอ และครั้งนี้ดูชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะมีโชคอยู่ตลอ ดเวลา

และจะเป็นแบบนี้ไประยะย าว 5 ปี 10 ปี อีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ถ้ามีโอ กาสได้สร้างงานสร้างอนาคตอีกทิศทางหนึ่ง และเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

เซียมซีหมายเลข 6

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้างกุศล กลางเดือนนี้มีโอ กาสที่จะได้เงินก้อนโตเป็นของรางวัลมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ

ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ทุกครั้งไปจะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่าหมั่นไส้

ดวงชะต าจะได้ดีจากคำพูดคำจาแม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็ต าม

แต่มันจะเป็นผลดีของการทำงานและการทำงานอีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอ กาสที่จะได้โชคลาภจากการทำงานหนักมาก

การทำงานช่วงนี้กูจะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษ และจะส่งผลกระทบทางที่ดีช่วงของเต้นปีอย่ างแน่นอนใครที่กำลังรอ

การเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ ายงาน ให้รอไปก่อนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ดิบได้ดี

เซียมซีหมายเลข 7

ช่วงนี้มีโอ กาสได้ซื้อบ้านที่ดิน มีโอ กาสดีๆจังหวะดีช่วงต้นปีเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมาก มีความเข้มแข็ง

มีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วน มีความปราณีตมากกว่าผู้อื่นยิ่งถ้าเป็นเพ ศหญิงแล้วนั้น

คุณเป็นคนที่มีลักษณะเรื่องของการทะลุอ ดทน มากกว่าผู้ชายสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยน

มากกว่าผู้หญิง แต่เรื่องการตัดสินใจและการหาเงินคุณเป็นเพ ศที่เก่งมากจังหวะ

ดวงชะต าชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพ ศหญิงหรือเพ ศชายช่วงนี้ บอ กเลยว่าเป็นช่วงที่ดีระดับ 9 เต็ม 10 ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความ

สำเร็จ ความสำเร็จนี้จะมาด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง

ความเหน็ดเหนื่อยแต่ท้ ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำ และเงินก็จะต ามมาต ามความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้แน่นอน

ยังไงก็ต ามการเสี่ ยงทายแต่ละครั้งผลอาจต่างกัน ความแม่นยำของคำทำนายขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้น

ดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

You cannot copy content of this page