เปิดสถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 66

17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1 880159

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 731 786

เลขท้าย 3 ตัว 119 529

17 มกราคม 2564

รางวัลที่ 1 384395

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขหน้า 3 ตัว 367 653

เลขท้าย 3 ตัว 566 878

17 มกราคม 2563

รางวัลที่ 1 491774

เลขท้าย 2 ตัว 68

เลขหน้า 3 ตัว 004 132

เลขท้าย 3 ตัว 379 595

สถิติหวย 17 มกราคม

17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1 197079

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 206 412

เลขท้าย 3 ตัว 127 660

17 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1 203823

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขหน้า 3 ตัว 624 799

เลขท้าย 3 ตัว 236 397

17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1 145157

เลขท้าย 2 ตัว 25
เลขหน้า 3 ตัว 511 663

เลขท้าย 3 ตัว 516 836

17 มกราคม 2559

รางวัลที่ 1 304371

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขหน้า 3 ตัว 031 532

เลขท้าย 3 ตัว 743 786

สถิติหวย 17 มกราคม

17 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1 244351

เลขท้าย 2 ตัว 74

เลขหน้า 3 ตัว 068 398

เลขท้าย 3 ตัว 595 877

17 มกราคม 2557

รางวัลที่ 1 306902

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 242 077 149 510

17 มกราคม 2556

รางวัลที่ 1 820981

เลขท้าย 2 ตัว 08

เลขท้าย 3 ตัว 555 196 374 334

You cannot copy content of this page