เเจ้งเงื่อนไข สินเชื่อ ธกส. สำหรับผู้มีบัญชี ธ.ก.ส.

เงินด่วนทันใจ ACash จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเงินด่วน

สำหรับท่านที่ต้องการวงเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ

สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ กู้ครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆ จนกว่าวงเงินที่ได้กู้ยืมจะหมดลง

โดยต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash ได้

จุดเด่นสินเชื่อ

สามารถเบิกเงิน ผ่านบัตร ATM เเละ บัตร Debit ธ.ก.ส.

มีการเเจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

เป็นสินเชื่อเงินด่วน วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

รายละเอียด สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A-Cash

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่มีหนี้ค้างของธนาคารต่างๆ

ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการต่างๆ

มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

วงเงินกู้

สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่

วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

อัตราด อ กเบี้ย

อัตราด อ กเบี้ย 6.50 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

จำนองอสังหาริมทรัพย์

You cannot copy content of this page