เ ช็ ก เลย ‘ห ม อ กฤษณ์’ จัดอันดับ 9 ร า ศี ทำแบบนี้ดวงดี ความรักดี การงานเด่น

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 กฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผ ยคำทำน าย “จัดอันดับ 9 ร าศี ดวงดี ความรักดี การงานเด่น ส่งท้ายปี” โดยระบุไว้ ดังนี้

1) มังกร (16 ม.ค.-12 ก.w.)

2) พฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย)

3) ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

4) กรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค)

5) กุมภ์ (13 ก.พ.-12 มี.ค.)

6) กันย์ (17 ก.ย.-16ต.ค.)

7) มีน (13มี.ค.-12 มม.ย)

8) เมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)

9) ธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค)

You cannot copy content of this page